Projectes Projectes

Enquestes de Condicions de Treball i Indicadors de Salut Laboral

D Gimeno (senior), J Delclòs (senior), FG Benavides (senior), P Merino (postdoc), M Rojas (postdoc), C Cornelio (postdoc).

Col·laboracions nacionals i internacionals: Red Iberoamericana de Expertos; Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) Argentina, SALTRA Costa Rica.

Projectes: