NOU FORMAT BLOG

BUSQUEM DOS ESTUDIANTS D'ENGINYERIA I DOS DE COMUNICACIÓ PER A DESENVOLUPAR EL NOU FORMAT BLOG DE LA REVISTA ÀGORA.

Els interessats ens podeu enviar la vostra carta de motiació a [email protected]

Data límit de presentació de candidatures: 28/02/2023

Activitat reconeguda amb 2 crèdits


 

La Revista Àgora, un projecte del Consell d'Estudiants

La Revista Àgora és un projecte del Consell d'Estudiants que permet que tots els i les estudiants de la Universitat puguin escriure un article en català o castellà sobre qualsevol tema que estimin rellevant i d'interès per tots els estudiants. 

 

Convocatòria 3r trimestre curs 2021/22

Busquem editors que s'encarreguin de seleccionar els articles i, si s'escau, fer-ne una correcció gramatical. Col·laborar com a editor permet obtenir 1 crèdit ECTS. El termini per l'enviament de candidatures, acompanyades per una carta de motivació en format PDF explicant perquè creieu que sou els candidats apropiats, finalitza el 18 de maig. Caldrà enviar la candidatura al nostre correu electrònic, [email protected]. Termini tancat.

 

Podeu participar amb la revista com a redactors, enviant al nostre correu electrònic, [email protected], articles tant en català com en castellà d'una pàgina/una pàgina i mitja sobre qualsevol tema d'interès pel conjunt de la comunitat universitària. Col·laborar com a redactor implica la possibilitat d'obtenir 1 crèdit ECTS. El termini per l'enviament d'articles finalitza el 1 de juny. Termini tancat. 

 

Podeu enviar-nos els materials, així com les candidatures per fer d'editors, al nostre correu electrònic, [email protected] .

 

Tasques a desenvolupar i obtenció de crèdits

La participació a la revista compta amb el reconeixement de crèdits ECTS detallat a continuació.

Col·laboració

Crèdits

Tasques

Redactors

1 ECTS x número revista (màxim 2 per curs)

Cerca de possibles entrevistats

Anàlisi de l’entorn

Redacció de l’article

Editors

1 ECTS x número revista (màxim 2 per curs)

Recollida d’articles

Selecció d’articles

Correcció gramatical

Desenvolupament d'una secció lúdica de la revista

Redacció dels continguts de difusió de la revista


En el cas d'haver participat com a redactor a la Revista Àgora i que el teu article s'hagi publicat o haver col·laborat com a editor, cal sol·licitar al Secretariat Tècnic del Consell d'Estudiants una certificació de col·laboració a través del nostre correu electrònic, [email protected] .

Podeu trobar aquí més informació sobre el reconeixement de crèdits.

 

 

Col·labora com a redactor o editor

Si vols col·laborar com a redactor o editor de la Revista Àgora, envia'ns un correu electrònic a la nostra adreça, [email protected] .