El consell d'estudiants s'estructura orgànicament en tres òrgans diferenciats: el Ple del CEUPF, el Consell Rector i les Juntes de Representants. A més a més, el Ple del CEUPF té la potestat de crear les Comissions que consideri necessàries per a la realització d'un treball més temàtic.