Els Espais Oberts de Decisió Estudiantil són l'òrgan de participació, representació i presa de decisions dels estudiants de cada centre d'estudis. Pot participar-hi qualsevol estudiant de la UPF i es regeixen pels principis d'igualtat, democràcia directa i transparència. Cada espai decideix quina és la seva denominació on ha d'aparèixer el campus al qual pertanyen. Els Espais Oberts s’autoregulen pel seu funcionament intern.

De cada Espai Obert, són elegits 6 portaveus que representaran la voluntat del mateix a la Coordinadora General del Consell d'Estudiants. D'aquests 6 membres, quatre han de ser elegits entre els estudiants amb càrrecs de representació de la universitat.