Si vols posar-te en contacte amb algun dels teus representants als òrgans de govern o a les comissions de la universitat, pots fer una consulta a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU).

 

Representants estudiantils a les comissions i òrgans i comissions de la UPF i suprauniversitaris

Correspon al CEUPF el nomenament de representants dels estudiants a comissions i òrgans de la UPF que ho requereixin.