La Mostra d’Associacions és un espai on, un cop a l'any, generalment a mitjans del segon trimestre, les associacions constituïdes com a tals a la Universitat Pompeu Fabra es donen a conèixer. La Mostra es realitza al campus universitari i allà es prepara una dinàmica on els estudiants van passant per les diferents paradetes de les associacions on realitzen una prova que les associacions han preparat. Finalment, si s’han superat les proves d’un mínim d’associacions, s’entra en un sorteig amb premis espectaculars!!!

La Mostra és una oportunitat perfecta perquè els estudiants tinguin un dels primers contactes amb el teixit associatiu de la nostra Universitat, s'interessin per les activitats d'aquest i arribat el cas, hi formin part. En aquest sentit, la Mostra és també una magnífica oportunitat per les mateixes associacions, ja que, els permet interactuar amb els estudiants i donar-se a conèixer a la comunitat universitària eplicant els seus projectes i objectes.