L'Assemblea General Extraordinària és una reunió organitzada pel CEUPF i convocada per tractar aquelles qüestions en què, per la seva rellevància, es desitja fer una deliberació directa i participativa de tot l’alumnat de la universitat. És un espai per a la deliberació i la cerca de consens a l'hora d'analitzar i actuar. D'acord amb la seva naturalesa, està pensada per ser un espai fonamentalment informatiu, deliberatiu, divulgatiu i consultiu. El seu funcionament d'acord amb aquesta naturalesa es fonamentarà en la informació, el diàleg, la contraposició de posicions i la cerca de consens. Si cal prendre decisions, caldrà que generin consens unànime. En cas que no fos així, la votació a realitzar s'haurà de portar al Ple del CEUPF.