El Mercat d’Objectes Trobats és un projecte impulsat per les direccions de campus i que gestiona el CEUPF. Es realitza una vegada per trimestre a diferents campus i consisteix en la venda d’objectes que s’han trobat a la Universitat. Aquests objectes s'han guardat durant 3 mesos i, un cop passat aquest termini, es venen i els diners obtinguts es destinen al Fons d'Ajuts a l'Estudiant. Anteriorment, s'enviaven als diferents punts de reciclatge o bé es feien arribar a escoles o centres educatius.