El Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF), d'acord amb el que estableix l'article 90 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, és el màxim òrgan de coordinació i representació dels estudiants, dotat de pressupost, finalitats i funcions específiques.

La seva finalitat és coordinar i informar de totes les activitats relacionades amb els estudiants, promoure les seves iniciatives i associacions i col·laborar en la millora del sistema educatiu. En resum, es crea amb la voluntat de promoure una major coordinació dels estudiants amb la Universitat i aconseguir així una participació activa que ajudi a millorar-la. A més a més, és l'òrgan que escull els representants dels estudiants en les diferents comissions de la Universitat i té relació directa amb els seus principals òrgans de direcció (Rectorat i Consell de Govern).

Així mateix, en tant que dotat de pressupost propi, el Consell d'Estudiants pot dur a terme projectes propis que vagin en consonància amb els seus objectius. Projectes com el Mercat d'Objectes Trobatsque és organitzat exclusivament pel Consell d'Estudiants, partint de la voluntat dels seus òrgans i del seu pressupost. També participa en l'organització de la Mostra d'Associacions.

Finalment, com a dinamitzador de la participació entre la comunitat universitària, el CEUPF promou la participació estudiantil mitjançant les assemblees de facultat i d'estudis.