Les convocatòries a la Coordinadora General es fan a través de correu electrònic als membres elegits dels Espais Oberts, ja que són les persones que hi hauran d'assistir. Malgrat això, publicarem les convocatòries a la nostra agenda públicament. 

 

Una vegada reunida la Coordinadora General, les actes es penjaran a la pàgina web perquè tot l'estudiantat hi pugui tenir accés.