La Càtedra promou la publicació d’articles breus de caràcter divulgatiu que, des del rigor acadèmic i científic, mantinguin un to divulgatiu i plantegin qüestions que permetin alimentar els debats sobre els principal reptes a escala metropolitana.

Aquests articles, encarregats a especialistes/as i professionals/es de reconegut prestigi, es centraran en alguns dels àmbits fonamental del desenvolupament econòmic a escala local, amb particular atenció al mercat del treball. 

Alguns del temes inclosos en aquest articles seran: els sectors estratègics de desenvolupament econòmic de la ciutat;  la qualitat de l’ocupació (disminució de l’excés de temporalitat, salaris, millora de les condicions laborals, formació, conciliació i usos de temps); el foment de la digitalització (introducció de les TICs a les PIMEs, formació de les persones treballadores i directives, optimització de processos, teletreball, introducció de la cultura digital)