Visualització del contingut web

La recerca ha sigut finançada en el marc de la Convocatòria competitiva
 

Ajuts a la recerca sobre política econòmica local en el àmbit metropolità de Barcelona 2018/2019

 

 
 
 
 
 
 

 

L'allargament de l'esperança de vida en les societats occidentals s'està produint un gran augment de la demanda de cuidadors i cuidadores professionals, que ofereixin serveis d'atenció domiciliària, a les persones dependents de 65 o més anys. L'estudi compara l'oferta de serveis d'atenció domiciliària de la ciutat de Barcelona amb les polítiques d'atenció domiciliària implementades a Suècia i Dinamarca, considerades internacionalment com les més desenvolupades.

L'estudi mostra que els serveis d'atenció domiciliària és un sector molt intensiu en mà d'obra. Segons diferents autors i informes de la Comissió Europea aquest sector serà a més un dels que més creixerà en el futur.

Calculant que la taxa retorn global del servei oscil·la entre un 40% i un 65% de la despesa social invertida, l'estudi aporta molt bons arguments per expansionar aquest sector a la ciutat de Barcelona, a Catalunya i en l'àmbit estatal. Les implicacions polítiques són evidents. La despesa en atenció domiciliària ha d'augmentar a la ciutat de Barcelona. Aquests recursos no han de percebre com un assumpte estrictament econòmic sinó com a generadors de drets que permeten millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona tant en l'àmbit individual com col·lectiu.

 

- Resum projecte

- Informe complert

- Entrevista al director del projecte