Visualització del contingut web

La recerca ha sigut finançada en el marc de la Convocatòria competitiva

Ajuts a la recerca sobre política econòmica local en el àmbit metropolità de Barcelona 2018/2019

 

L'estudi aborda el debat de les plataformes digitals de mobilitat des d'un punt de vista organitzatiu (cadena de valor, model de negoci), estratègia d'implantació, transformació de mercat, normes i obstacles institucionals selectius i especialment a partir de la seva materialitat territorial com a agents de l'economia urbana en una ciutat global.

L'estudi estableix en primer lloc una cartografia detallada de la cadena de valor de les mobilitats associades al transport privat de passatgers. Abordant el conjunt de la cadena de valor, des dels conductors prestadors de servei a la gestió algorísmica dels viatges efectuats, sorgeixen aspectes importants com ara la fiscalitat, règims laborals i estratègies de desenvolupament dels actors més significatius.

Com a principals resultats es poden destacar que el mercat de la mobilitat col·lectiva es troba en un moment de canvi i transformació, facilitat per una infraestructura digital que ha impulsat processos d'innovació en matèria de mobilitats, a el mateix temps que els actors tradicionals de la mobilitat han mostrat una gran resiliència davant la pressió dels nous actors. També es deixa entreveure la transformació de el sector cap a formes d'organització en plataformes ja sigui públiques, privades o cooperatives. Resulta important destacar els nous models de negoci creat per les plataformes de mobilitat i basat en la dada com a font principal de creació de valor així com la conseqüent expansió de les plataformes digitals cap a mercats adjacents com el repartiment de menjar, la gestió de flotes i àrees encara en procés de consolidació.