Estructura i equip

Direcció de la Càtedra

La Càtedra s’organitza a partir de dos diferents nivells d’implicació: la Direcció i la Comissió Mixta.

Direcció de la Càtedra. Coordina les activitats acadèmiques de la Càtedra i la representa externament. Executa el Pla de treball acordat i dinamitza les diferents col·laboracions.

La Direcció de la Càtedra està integrada per:

DAVID SANCHO ROYO

SANCHO ROYO, DAVID
Director científic
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

ANDREA NOFERINI

NOFERINI, ANDREA
Adjunt a la direcció científica
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

ORIOL ESTELA BARNET

ESTELA BARNET, ORIOL
Coordinador tècnic
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Comissió Mixta

La Comissió Mixta s’encarrega del seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits en la creació de la Càtedra per les parts implicades. Aprova el Pla de treball anual de la Càtedra, així com la Memòria anual i el pressupost i comptes anuals. Realitza el seguiment i avaluació de les activitats desenvolupades. Reunions trimestrals.

La Comissió Mixta de la Càtedra està integrada per:

CARDONA, ÁFRICA
Sotsdirectora Executiva de Estrategies de Foment del Treball

ORIOL ESTELA BARNET

ESTELA BARNET, ORIOL
Coordinador tècnic
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

GIL EIROÁ, RAQUEL
Comissionada Promoció de l'ocupació i polítiques contra la precarietat de l’Ajuntament de Barcelona

LARRAURI PIJOAN, ELENA
Representant del Rector de la UPF

ORTEGA SANZ, FÉLIX
Director General de Barcelona Activa (des de 2019)

RAMIÓ MATAS, CARLES
Comissionat per a l’estratègia del grup UPF

RAMOS MARTÍN, PACO
Representant de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

DAVID SANCHO ROYO

SANCHO ROYO, DAVID
Director científic
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

VENTURA, LORENA
Directora Programes Transversals Ocupació

David Sancho Royo

Universitat Pompeu Fabra, Departament de Ciències Polítiques

 (+34) 93 542 2371

[email protected]

Oriol Estela Barnet

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

 (+34) 93 318 70 51

[email protected]