Visualització del contingut web

La recerca ha sigut finançada en el marc de la Convocatòria competitiva

Ajuts a la recerca sobre política econòmica local en el àmbit metropolità de Barcelona 2018/2019

 

 

 

 

 

 

L’objectiu d’aquesta investigació ha estat l’anàlisi i disseny de reformes en la producció dels serveis de residus sòlids a la ciutat de Barcelona, i del transport en autobús a l’AMB. Per aquest motiu, s’han revisat i avaluat les darreres etapes de funcionament d’aquests serveis.


A partir d’aquestes anàlisis s’han determinat les condicions que permetrien posar en marxa noves iniciatives de reforma, que es centren en la instauració o intensificació de la gestió mixta.

En el cas del servei de residus sòlids, mitjançant la municipalització d'una de les quatre zones existents, o mitjançant la creació d'una nova zona i la producció del servei mitjançant empresa municipal.

En el cas del servei d'autobusos, mitjançant la reforma de diverses de les àrees concessionals actuals.

 

- Resum projecte

- Informe complert

- Entrevista al director del projecte, Germà Bel