Research group: Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) and Institute of Government and Public Policy (IGOP), Universitat Autònoma de Barcelona 

Coordinators (ICTA): Dra. Sara Maestre Andrés, Dr. Sergio Villamayor-Tomas (PI) 

Research team: Dr. Iolanda Bianchi (IGOP), Dr. Laura Calvet-Mir (ICTA), Dr. Mara Ferreri (University of Northumbria), Marina Pera (IGOP and UAB Political Science), Dr. Núria Reguero (IGOP).

Coproducció Procomú és un projecte que analitza la concentració i articulació territorial d’iniciatives ciutadanes, posant especial èmfasi en les que són procomú, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El projecte té com a objectius entendre millor la diversitat d'experiències procomú, els seus efectes en termes de desenvolupament territorial i justícia socio-ambiental així com la seva relació amb l’Administració Pública. El projecte vol contribuir a l'aprenentatge col·lectiu al voltant del paradigma de la Gestió Procomú per a una millor col·laboració entre iniciatives procomú i l’Administració pública. Per Gestió Procomú entenem les pràctiques i saber fer que caracteritzen la provisió de béns i serveis públics de manera col·laborativa per part d'administradors públics i representants d'iniciatives procomú. En aquest estudi hem considerat com a procomú aquelles iniciatives que són prosumer, és a dir, que el bé o servei és produït pels propis usuaris, almenys en alguna fase del procés productiu, incloent la seva governança.

Web del projecte

Informe