La Càtedra finança la realització de recerca aplicada sobre els aspectes que configuren el seu centre d’interès. Per fer-ho, s’han establert convenis i convocatòries competitives per grups de recerca, institucions i centres d’investigació al voltant del desenvolupament econòmic local.  Amb aquests instruments, la Càtedra pretén construir i enfortir espais de debat i grups de treball amb persones expertes de diversos àmbits que contribueixin a traduir els fruits de la recerca en polítiques i instruments a disposició dels actors econòmics i socials metropolitans.

En el període 2018-2020, la Càtedra ha destinat més de 170.000 euros per al finançament competitiu de recerca en l’àmbit de la política econòmica local. El finançament ha estat destinat tant a grups de recerca consolidats com a investigadors/es individuals.

 

Projectes finançats en la Convocatòria 2019

  1. Grup de Recerca IGOP-UAB, Coproducción pro-común y desarrollo territorial en el Área Metropolitana de Barcelona, Finançament: 27.000 euros. Investigador principal: Dr. Marc Parés,
  2. Grup de Recerca en Governs i Mercats (OAP-UB), Reforma del serveis públics locals al municipi de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Finançament: 27.000 euros. Investigador principal: Dr. Germà Bel
  3. Grup de Recerca en Desigualtats en Salut – Employment Conditions Network GREDS-EMCONET (UPF), Mètodes Innovadors per a la Mesura de la Precarietat Laboral. Prova pilot aplicada a l'avaluació de les noves clàusules socials Finançament: 27.000 euros. Investigador principal: Dr. Joan Benach de Rovira,
  4. Las plataformas digitales de movilidad en el àrea metropolitana de Barcelona: Análisis de sus efectos económicos, políticos, sociales y de sostenibilidad ambiental y propuestas de intervención pública, Finançament: 9.000 euros. Dr. Jose Maria Castellano
  5. Creación de empleo y retornos económicos en la ciudad de Barcelona implementando la política de atención domiciliaria desarrollada en Estocolmo y Copenhague, Finançament: 9.000 euros. Dr. Luis Recuenco Vega

 

Projectes finançats en la Convocatòria 2020

  1. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, IERMB, Innovación y políticas de desarrollo económico local en España, Finançament: 23.000 euros. Investigador principal: Dr. Marc Martí
  2. Grup de Recerca ECONECOL, ICTA- UAB, La gestión procomún en el Área Metropolitana de Barcelona: Tipos de experiencias, redes y aprendizaje a nivel territorial, Finançament: 23.000 euros. Investigador principal: Dr. Sergio Villamayor-Tomas
  3. Grup de Recerca ObsCat Observatori de Govern Local de Catalunya, Fundació Carles Pi i Sunyer, La prestació col·laborativa: explorant nous models de provisió de serveis municipals, Finançament: 12.000 euros. Investigadora principal: Dra Esther Pano Puey
  4. El anàlisis de las micro-movilidades en el Àrea Metropolitana de Barcelona (MOVIDIG-II), Finançament: 12.500 euros. Investigadors: Dr. Álvaro Artigas (Science PO, Paris) y Dr. José Maria Castellano (UPF)