Procediment

Quan hagis trobat unes pràctiques, el primer que has de fer és contactar amb el coordinador o coordinadora d’Erasmus+ pràctiques dels teus estudis (en cas de grau); amb el coordinador o coordinadora dels estudis (en cas de màster) o el coordinador o coordinadora del programa (en cas de doctorat), per tal que en validi el projecte formatiu (document Training project emplenat i signat per l'entitat que t'acull) i l’adequació segons els teus estudis. La beca es pot percebre tant per a pràctiques curriculars com extracurriculars. En el cas de les curriculars, caldrà incorporar l’avaluació al teu expedient. Per fer aquesta gestió, contacta amb la Secretaria de la teva Facultat o Departament.

El pas següent és consultar-ne tots els detalls a les bases de la convocatòria 2023.

 

Sol·licitar la beca Erasmus+ pràctiques

  1. La sol·licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica.
     
  2. Les sol·licituds que no compleixin els requisits en quedaran excloses.
     
  3. Adjunta-hi tots els documents i presenta la teva sol·licitud via instància general electrònica adreçada a RELACIONS INTERNACIONALS des de la seu electrònica de la UPF (consulta la Guia de l’usuari d’administració electrònica per a qualsevol dubte).

Has de complimentar aquesta instància general electrònica indicant:

  • a l'apartat DEMANO: Sol·licitud programa Erasmus+ pràctiques 2023.
  • a Òrgan o Servei a qui adreceu la sol·licitud: SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS.

 

437980580 Documents i tràmits información  Com 130050153 Quan

Formulari de sol·licitud

Autorització signada per part del coordinador/a de pràctiques Erasmus (de la UPF)

Redacta/emplena el document amb les dades sol·licitades, ensenya el training project al teu coordinador/a de pràctiques Erasmus de la UPF per tal que el validi signant el formulari de sol·licitud.

Quan sol·licitis la beca

Training project Redacta/emplena el document amb les dades sol·licitades, aquest document l’ha d’emplenar i signar l’entitat que t’acollirà i és el que has de mostrar al teu coordinador/a de pràctiques Erasmus de la UPF per tal que validi la teva estada. Quan sol·licitis la beca
Carta de motivació Redacta/emplena el document amb les dades sol·licitades. Quan sol·licitis la beca

Certificat d'idioma

Mínim B2 de la llengua de treball de l'empresa /institució d'acollida.

Vegeu les taules aquí
Tingues a mà un certificat d'idiomes per presentar amb la sol·licitud. Quan sol·licitis la beca

 

Crea un sol arxiu en .pdf amb tots els documents signats i adjunta'l via instància general a través de la Seu Electrònica