Què s'ha de saber per poder fer pràctiques?

Les pràctiques acadèmiques són una activitat formativa que et permetrà tenir el primer contacte amb el món laboral, complementar la teva formació acadèmica i adquirir i desenvolupar competències i habilitats que afavoriran la teva carrera professional.

Es poden dur a terme a la mateixa Universitat o en entitats i institucions col·laboradores d'àmbit nacional i internacional, en la modalitat establerta: presencial, semipresencial o virtual.

 

Si t'estàs plantejant fer pràctiques, abans de començar és important que tinguis en compte la informació següent:

Què necessites?

Normativa de pràctiques 

Pots consultar en els enllaços següents les normatives vigents que regulen les pràctiques acadèmiques a Catalunya i a la UPF: 

Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat universitari.

Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social l'alumnat en pràctiques remunerades.

Reial Decret-Llei 2/2023, de 16 de març, pel qual, en la disposició addicional cinquanta-dosena, es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social l'alumnat en pràctiques (remunerades i no-remunerades).

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra