Pràctiques MAEC

Les convocatòries del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC) permeten accedir a un període de pràctiques de 3-4 mesos en diferents Ambaixades i Consolats espanyols d'arreu del món, Representacions Permanents i a les oficines de Madrid (serveis centrals).


Hi ha 3 convocatòries l'any, que es publiquen amb una antelació de 3-4 mesos, i els períodes de realització de les pràctiques són:
 

1r trimestre: d'octubre a gener
2n trimestre: de febrer a maig
3r trimestre: de juliol a setembre

 

Procés de selecció 

La UPF fa la preselecció dels candidats inscrits tenint en compte que s'adeqüin a la plaça, segons els estudis, nivell d'idiomes, curs, etc.

Posteriorment, la UPF fa un enviament de les candidatures amb els estudiants preseleccionats i, finalment, el MAEC fa la selecció final de tots els candidats proposats per les diferents universitats participants. Aquesta selecció es duu a terme després d'analitzar els perfils més adients per a cada plaça. 


Condicions econòmiques 

Les pràctiques no són remunerades. El 100% dels costos derivats del desplaçament i l'allotjament van a càrrec de l'estudiant.

Les places en oficines de països que pertanyen a la UE són compatibles amb les beques Erasmus Pràctiques (pots consultar-ho a l’OMA).


Condicions de participació 

Poden participar en les convocatòries del MAEC, els estudiants matriculats a la UPF durant el període en què es realitzaran les pràctiques.

 

No hi podran participar els estudiants que hagin realitzat aquestes pràctiques amb anterioritat o, una vegada seleccionats pel MAEC, hagin renunciat a la plaça. 

 

Important!

A causa de la situació d'emergència sanitària per l'episodi de la COVID-19, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC) ha suspès les pràctiques del primer i segon quadrimestre a les Representacions Exteriors, així com les pràctiques als Serveis Centrals pel mateix període. 

Des del Servei de Carreres Professionals de la UPF us anirem informant de tots els canvis que es produeixin al respecte.
 

Normativa de pràctiques Normativa de pràctiques

Reial Decret 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques universitàries.

Reial Decret 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques.

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra

Convocatòries Convocatòries