1. Contracta una assegurança mèdica complementària a la Targeta Sanitària Europea i una de viatges que inclogui cobertura per accidents i repatriació. (Veure'n els detalls: ASSEGURANCES)

 • No t'oblidis d'incloure el número de pòlissa al Learning agreement.

2. Learning agreement for traineeships.

 1. Curriculars
 2. Extracurriculars
 3. Recent graduate
 • Descarrega-te'l i emplena'l amb la informació sol·licitada (Una part l’emplenes tu i l’altra l’entitat que t’acull, l’heu de signar l’entitat que t’acull i tu mateix/a, de la signatura de la UPF s’encarregarà el Servei de Carreres professionals).
 • En cas de pràctiques curriculars, abans hauràs de comprovar amb la teva Secretaria que realment pots incorporar els ECTS que t'ha autoritzat el teu coordinador i saber-ne quants. 
 • Signa'l i envia'l a signar per l'entitat que t'acull.
 • Envia'ns el Learning agreement a l'adreça [email protected]
 • Quan el tinguem signat pel vicerectorat de Relacions Internacionals, et guardarem una còpia signada a la teva carpeta electrònica.
   

3. Conveni de subvenció ERASMUS: un cop ens hagis fet arribar el Learning agreement, rebràs el conveni per correu electrònic. Emplena'l i signa'l electrònicament.

4. Declaració responsable: llegeix-la i signa-la electrònicament.

5. Adjunta una còpia de tots els documents emplenats i signats a través de la Seu Electrònica: formulari de mobilitat.

 

Opcional: prova de nivell OLS (Online Linguistic Support).

 • Abans de marxar, et recomanem fer una prova de nivell a la web de l'OLS (Online Linguistic Support).

 

Tens dubtes? Consulta la guia de l'usuari d'administració electrònica per a qualsevol dubte amb els tràmits.