Gestors de bibliografies

Els gestors bibliogràfics són eines que et faciliten la gestió de la informació en un treball acadèmic i/o professional. S’utilitzen, entre d’altres opcions, per elaborar les citacions en el text i generar bibliografia d’una manera automàtica.

A la guia de Gestors bibliogràfics i eines de citació ràpida, hi trobaràs els gestors més complets i utilitzats:

  • Mendeley, eina amb suport UPF. 
  • Zotero, l’alternativa de codi obert (cal registrar-s'hi).
  • ZoteroBib, BibGuru i MyBib, eines de citació ràpida, fàcils d’usar i a les quals no cal registrar-se.