Els indicadors bibliomètrics dels articles i les publicacions informen de l'impacte de la teva recerca.

Les agències avaluadores i les institucions que financien la recerca tenen en compte aquestes dades. 

Per què et són útils?

  • Per decidir en quina revista o editorial publicar la teva recerca

  • Per obtenir indicadors de qualitat sobre la teva publicació: quantes vegades s'ha citat un article teu, un llibre o un capítol, etc.