Google Apps i correu electrònic

Estan disponibles per a la comunitat de la Universitat Pompeu Fabra els serveis que ofereix Google en el seu programa Google Workspace for Education.

  • Gmail: un compte de correu electrònic i gestió de l'adreça de contactes.
  • Google Meet: videoconferències via mòbil i ordinador, integrades al teu compte de Google.
  • Google Chat: per mantenir converses escrites individuals o de grup.
  • Google Calendar: per organitzar les tasques amb un calendari personal i la possibilitat de compartir calendaris amb altres persones.
  • Google Docs: permet crear i compartir documents de text, fulls de càlcul i presentacions en línia. Ideal per a projectes de col·laboració.
  • Google Drive: espai per emmagatzemar-hi documents i arxius.
  • Google Forms: permet elaborar formularis web.

Per obtenir un millor rendiment de les eines digitals és imprescindible fer-les servir d’una manera segura. Segueix les nostres indicacions per aconseguir-ho.