Aquest servei es manté aturat fins a nou avís, com a conseqüència del canvi de sistema de gestió de les biblioteques.

El PUC és un servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del CSUC.