En aquesta pàgina trobareu una selecció d’ Eines 2.0 que permeten crear i compartir informació i treballar de manera col·laborativa. Aquestes eines estan adreçades a tota la comunitat universitària de la UPF: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.