Accés a la biblioteca

 

  • Són usuaris de la Biblioteca/CRAI tots els membres de la comunitat universitària de la UPF i aquelles altres persones expressament autoritzades mitjançant acords individuals o convenis amb entitats.

  • També poden accedir-hi aquelles persones que vulguin fer consultes acadèmiques (accés a la Universitat, plans d'estudis, etc.) i d'informació general sobre la Universitat, en els horaris en què es presta aquest servei: Punt d'Informació a l'Estudiant.

  • Qualsevol ciutadà, sigui estudiant universitari o no, pot fer una consulta sobre el fons bibliogràfic de la Biblioteca si prèviament ha sol·licitat permís, tràmit que pot fer-se al taulell d'informació de cadascuna de les seves seus.

  • Els professors; els investigadors; els estudiants de doctorat, de postgrau i de màsters, i el personal d'administració i serveis de les biblioteques membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Biblioteca de Catalunya poden accedir a qualsevol d'aquestes biblioteques.

  • Per altra banda, us recordem que si necessiteu un espai per estudiar i preparar els exàmens, també podeu utilitzar les biblioteques de la ciutat de Barcelona que, en alguns casos, ofereixen uns espais TIC des dels quals podeu connectar-vos a Internet i utilitzar els ordinadors per treballar amb diferents programaris. En aquestes mateixes biblioteques i en d'altres centres disposen de sales d'estudi i de sales d'estudi nocturnes.