Accés a la biblioteca

 

  • Són usuaris de la Biblioteca/CRAI tots els membres de la comunitat universitària de la UPF i aquelles altres persones expressament autoritzades mitjançant acords individuals o convenis amb entitats.

  • També poden accedir-hi les persones que vulguin fer consultes acadèmiques (accés a la Universitat, plans d'estudis, etc.) i d'informació general sobre la Universitat, en els horaris en què aquest servei s'ofereix al Punt d'Informació a l'Estudiant.

  • També qualsevol ciutadà, sigui estudiant universitari o no, pot fer una consulta sobre el fons bibliogràfic, adreçant-se prèviament al taulell d'informació de cadascuna de les tres seus de la Biblioteca/CRAI.

  • Les biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) facilitaran mútuament l’accés als usuaris correctament acreditats de les altres institucions membres.

  • Tot i que l’accés a les biblioteques sol ser lliure, en algunes circumstàncies es pot limitar aquest accés.

  • De manera excepcional, en períodes amb alta demanda o per altres motius, es podran establir mesures que prioritzin l'accés als usuaris de la mateixa institució.

  • Per altra banda, et recordem que, si necessites un espai per estudiar i preparar els exàmens, també pots utilitzar les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que ofereixen connexió a Internet. A més, algunes d’aquestes biblioteques i altres centres disposen de sales d'estudi i de sales d'estudi nocturnes.