En què consisteix la prova

Cantaires

  • Una entrevista per avaluar la formació i l'experiència de l'aspirant (no és excloent)
  • Un exercici vocal per avaluar el timbre i l'extensió de la veu

L'únic requisit indispensable és tenir bona afinació i bona orella.