Obtenir 2 Crèdits ECTS

Ser membre del Cor de la UPF dóna dret al reconeixement de crèdits ECTS, previ informe favorable de la directora del Cor -un cop comprovat el compliment del programa acadèmic i de les normes de permanència, així com la participació continuada de l'alumne-. Es concediran 2 ECTS per any acadèmic.

Consulta com fer el tràmit per sol·licitar el reconeixement de crèdits.