La participació en l'Orquestra de Cambra de la UPF comporta complir una sèrie de normes de permanència:

  • Els membres de l'Orquestra de Cambra assumeixen el compromís d'assistir al programa setmanal d'assajos i d'estar disponibles per prendre part en tots els concerts oficials programats durant el curs acadèmic i, en general, en tots els esdeveniments i actuacions de l'Orquestra de Cambra per als quals siguin requerits.
     

  • Amb la finalitat d'assolir un rendiment adequat del treball col·lectiu, es demana l'assistència puntual a totes les sessions programades. Arribar amb més d'un quart hora de retard i marxar abans d'hora es consideraran faltes d'assistència. Si una sessió ja ha començat, queda a criteri del director o dirctora que puguin entrar-hi els qui hi arribin tard.

  • Per tal de poder reconèixer crèdits ECTS per la participació en l'Orquestra de la UPF, cal haver assistit a un mímin del 75% dels assajos previstos al llarg del curs acadèmic.

  • No comparèixer injustificadament a un concert comportarà la baixa definitiva de l'Orquestra de Cambra.

  • La participació de cada membre de l'Orquestra de Cambra en els concerts i en altres actuacions públiques dependrà del criteri tècnic del director o directora de l'Orquestra de Cambra.