La participació en l'Orquestra de Cambra de la UPF comporta el compliment d'una sèrie de normes de permanència:

  • Els membres de l'Orquestra de Cambra assumeixen el compromís d'assistir al programa setmanal d'assajos i d'estar disponibles per prendre part en tots els concerts oficials programats durant el curs acadèmic i, en general, en tots els esdeveniments i actuacions de l'Orquestra de Cambra per als quals siguin requerits
     
  • Es demana, amb la finalitat d'assolir un rendiment adequat del treball col·lectiu, l'assistència puntual a totes les sessions programades. Arribar amb més d'un quart hora de retard i marxar abans d'hora es consideraran faltes d'assistència. Si una sessió ja ha començat, queda a criteri del director que puguin entrar-hi els que arribin tard.
  • Per tal de poder reconèixer crèdits ETCS per a la participació en l'Orquestra de la UPF, cal haver assistit a un 75% dels assajos previstos al llarg del curs acadèmic.
  • No comparèixer injustificadament a un concert comportarà la baixa definitiva de l'Orquestra de Cambra.
  • La participació de cada membre de l'Orquestra de Cambra en els concerts i en altres actuacions públiques dependrà del criteri tècnic del director de l'Orquestra de Cambra.