La participació en el Cor de la UPF comporta el compliment d'una sèrie de normes de permanència:

  • Els membres del Cor assumeixen el compromís d'assistir al programa setmanal d'assajos i d'estar disponibles per prendre part en tots els concerts oficials programats durant el curs acadèmic i, en general, en tots els esdeveniments i actuacions del Cor per als quals siguin requerits.
  • Amb la finalitat d'assolir un rendiment adequat del treball col·lectiu, es demana l'assistència puntual a totes les sessions programades. Arribar amb més d'un quart hora de retard i marxar abans d'hora es consideraran faltes d'assistència. Si una sessió ja ha començat, queda a criteri de la directora que puguin entrar-hi els que arribin tard.
  • Per tal de poder reconèixer crèdits ETCS per a la participació en el Cor de la UPF, cal haver assistit a un mímim del 75% dels assajos previstos al llarg del curs acadèmic.
  • No comparèixer injustificadament a un concert comportarà la baixa definitiva del Cor.
  • La participació de cada membre del Cor en els concerts i en altres actuacions públiques dependrà del criteri tècnic de la directora del Cor.