Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 Telèfon temporalment fora de servei. Contacteu-nos a través del formulari CAU

Youtube Facebook Twitter Instagram Flickr

Centre d'Atenció a l'Usuari