Prepara la prova d'admissió

La prova d’admissió valora tant les aptituds musicals com l’interès envers l’Orquestra de Cambra i la música en general. Consta de dues parts:

1. PROVA PRÀCTICA, en la qual es valora l'afinació, el ritme, el fraseig, les dinàmiques, la musicalitat... Aquesta prova té, a la vegada, dos exercicis:
 

  • Interpretació de dues obres d'estils i èpoques diferents (una ràpida i una altra de lenta). Cal tenir en compte que no hi haurà acompanyament de piano, motiu pel qual és recomanable escollir obres per a instrument solista o en les quals l'acompanyament no tingui molta importància. Cal interpretar un màxim de 10 minuts de música. És obligatori presentar una còpia de les partitures per al director o directora; en cas contrari, el director o directora pot decicir de no fer la prova.
  • Interpretació d'un passatge a escollir:
    • Instruments orquestrals: un passatge orquestral, a escollir d'entre els dos que s'ofereixen a continuació, segons l'instrument. Les obres d'aquest apartat corresponen al repertori orquestral disponible a Orchester Probespiel (cordes Schott, vents Peters).  Consulta el llistat dels passatges orquestrals

2. ENTREVISTA:  a partir del document que s'ha presentat amb la teva trajectòria musical, es faran preguntes a l'aspirant sobre aspectes relacionats amb la seva experiència, sobre l'interès envers l'Orquestra de Cambra, així com tot allò que ajudi a conèixer-lo més àmpliament. La durada de l'entrevista no excedirà els 10 minuts.