El SACU t'assessorarà de com registrar la vostra associació d’estudiants. És necessari que, abans de fer qualsevol altre tràmit, demanis una reunió amb la tècnica de participació del Servei.

Condicions que cal complir:

  • Que els seus socis i sòcies siguin majoritàriament estudiants de la UPF i que es trobin en ple ús dels seus drets acadèmics a la Universitat.
  • Que entre els seus socis i sòcies hi hagi un mínim de tres alumnes matriculats a la UPF. Una d'aquestes persones serà l'interlocutor o interlocutora de l'associació dins la UPF.
  • Que l'associació estigui degudament inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en registre d'associacions corresponent en el cas d'associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui tot el territori espanyol.
  • Que estigui oberta a tot l'estudiantat.