Com associació registrada podeu sol·licitar un despatx d'ús compartit.

Per fer-ho cal:

  • Presentar una sol·licitud a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) signada pel representant oficial de l'associació.
  • El responsable de l'associació ha de fer arribar al SACU la llista de les persones que poden accedir al despatx, amb indicació del seu nom, cognoms i NIA, abans de 15 d'octubre de cada curs acadèmic. Sempre que calgui ampliar o modificar aquesta llista caldrà fer arribar al SACU una actualització amb les altes i les baixes.

Per accedir al despatx s'haurà de tenir els permisos pertinents activats al vostre carnet UPF que es donaran des de la Direcció de Campus. 

L'ús d'aquest espai estarà condicionat al compliment estricte de les normes de la Universitat i especialment als que fan referència al manteniment, conservació i mesures de seguretat i bon ús dels equipaments sempre respectant les normes de convivència. En cas contrari, la Universitat podrà retirar l'ús d'aquest espai.

Ordinadors i material d'oficina

La UPF posa a disposició de les associacions almenys un ordinador a cada despatx. El parc informàtic s'actualitza periòdicament en funció dels requeriments mínims establerts.

En cas d'incidència informàtica, cal que us adreceu al Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU).

La sol·licitud de material d'oficina s'haurà d'adreçar al SACU, també a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU).