Les societats globals actuals estan condicionades per una creixent complexitat. En aquest escenari canviant, emergeix la importància d’enfortir la societat civil. Així doncs, en aquest context, la participació a la universitat és un element clau. No només s’aprèn a les aules, sinó també fora de les aules. Participar en associacions estudiantils és, a més, un procés d’aprenentatge, perquè us proporciona competències i valors que et faciliten la integració i el compromís social, la inserció laboral i, en definitiva, la construcció identitària. A la UPF també li cal aquesta participació; els estudiants són la seva raó de ser, i per això és fonamental que t'impliquis en el seu funcionament.