La Universitat posa a la disposició dels estudiants, associacions i grups estables de la UPF els espais que necessiteu per a dur a terme les vostres activitats.

Per demanar-los, ho podeu fer a través del CAU adreçat a la Direcció de Campus.

La reserva d'espais s'ha de demanar amb un mínim d'antelació de 7 dies.