SACU... al rescat!

Us podem ajudar...

  • A la realització d'activitats (presencial o virtual)
  • Al funcionament diari de la vostra associació (ajuts econòmics, despatxos, espais).
  • A la difusió de les vostres activitats.
  • En tot allò (intentarem) que considereu necessari
  • Podeu contactar amb nosaltres a través del CAU