La resolució de la convocatòria #EnResidènciaTallers 2023-2024 es va resoldre amb la selecció de sis projectes, amb caràcter d'aplicació pràctica, que seran acollits a l'Àrea Tallers durant deu mesos i mig (ampliables a deu mesos i mig més). Dels projectes seleccionats, se n'ha valorat sobretot la transversalitat, la interdisciplinarietat, la viabilitat, així com la capacitat per interactuar amb altres iniciatives.

Com a requisit per prendre-hi part, alguns dels membres dels equips tenen o han tingut un vincle amb la UPF, ja sigui com a estudiants actuals, alumni de grau, màster o doctorat i altres figures.

Tots els projectes en residència

2023 - 2024