galeria Àrea Tallers 

Atri

L'Atri genera un espai obert comunitari que serveix de pòrtic a la redacció integrada, a la qual hi queda vinculat, portant l’activitat a la percepció general del que s’està produint en l'edifici. La redacció integrada incorpora, en la façana que mira a l’atri, una sala de consell de redacció, que és l’espai emblemàtic i és transparent respecte al nou espai comunitari i el pas.

Usos vinculats al model educatiu

 • Espais de comunitat universitària
 • Treball autònom i aprenentatge informal
 • Docència regular dels estudis
 • Treball col·laboratiu i en formats oberts

galeria Àrea Tallers 

Àrea de cotreball

L'àrea de cotreball obre un espai de transparència amb l’exterior, que permet llegir bé l’edifici i la seva activitat, tant des de dins com des de fora. S’ha creat un dels principals espais de treball en comú, que integra diverses àrees de coneixement de caràcter multidisciplinari. Tant per la transparència de l’espai com pel seu tractament d’interiorisme, està esdevenint un dels llocs emblemàtics de l’edifici. Aquesta obertura de l’espai es combina amb l’existència d’altres zones més aïllades, tot i que transparents, que permet integrar alguns dels objectius estratègics: són llocs per acollir projectes incipients d’Alumni i per crear també altres espais de treball amb empreses consolidades, és a dir, els “residents” de l’àrea Tallers.

Usos vinculats al model educatiu

 • Espai de projectes de cooperació entre estudis
 • Dinàmiques empresarials i científiques (incorporació d’empreses i espai Pràcticum)
 • Dinàmiques d’emprenedoria (espai Alumni)
 • Treball col·laboratiu i en formats oberts
 • Treball autònom i aprenentatge no formal
 • Espais de comunitat universitària

 galeria Àrea Tallers 

Espai Pluja d’idees (àrea d’edició de vídeo i post-producció de so)

Aquest espai és un laboratori de creació audiovisual, però també obert a altres pràctiques. És un espai de treball en comú amb atractiu tecnològic i de treball. Això és necessari quan s’està en fase d’editatge i es necessita compartir resultats amb altra gent. Incorpora també una sala gran exempta -diàfana i polivalent- en la qual s' instal·len  formes d’editar lleugeres i simultànies. La sala de focus group és un aspecte interessant de la vinculació entre la tecnologia i la recerca. Es combinen els usos docents amb la creació d’un espai que convida els estudiants que estan realitzant el seu treball fi de grau, per exemple, a treballar en aquest espai.

Usos vinculats al model educatiu

 • Docència regular dels estudis
 • Treball col·laboratiu i en formats oberts
 • Treball autònom i aprenentatge no formal
 • Espais de comunitat universitària
 • Espai de projectes de cooperació entre estudis
 • Dinàmiques empresarials i científiques (incorporació d’empreses i espai Pràcticum)
 • Dinàmiques d’emprenedoria (espai Alumni)

Espai d'exposició

 

Espai Exposició i Projecció (àrea de projecció i plató de programes)

L'espai Exposició i Projecció és la continuïtat de l'atri d’entrada. Incorpora  una tarima amb grades, d’ús obert,  que a més permet tenir algunes pantalles al voltant que funcionen com un espai d’exhibició. Facilita l’entrada al plató per l’escala principal.

 

Usos vinculats al model educatiu

 • Docència regular dels estudis
 • Treball col·laboratiu i en formats oberts
 • Espais de comunitat universitària

Espai d’autoservei i cabines

 

Espai d’autoservei i cabines

Aquesta àrea inclou també una part oberta de treball col·laboratiu, que integra diversos espais, com platós d’acció autònoma i cabines d’estudi i execució de projectes. Aquests espais faciliten la generació de continguts i l’aplicació de dinàmiques actives d’aprenentatge. 

Usos vinculats al model educatiu

 • Docència regular dels estudis
 • Treball col·laboratiu i en formats oberts
 • Treball autònom i aprenentatge no formal 
 • Espais de comunitat universitària