La Galeria Àrea Tallers és un espai únic en l'àmbit universitari que convida tant a la producció cultural com a l'exhibició i la divulgació artístiques, fruit d'aquest esperit transformador i transdisciplinari que guia el model educatiu de la Universitat Pompeu Fabra. La Galeria permet establir connexions amb les institucions culturals i generar sinergies entre l'alumnat i els artistes consagrats.