A més de formació especialitzada els residents rebran suport i acompanyament; mentorías ad hoc, que guiaran als residents al llarg de la seva estada i sessions puntuals amb especialistes o persones que treballen en projectes similars per a poder compartir experiències i tenir feedback. Així mateix, els residents rebran informació de convocatòries, jornades, … en relació a la seva àrea d'interès.

Sent com és l'Àrea Tallers un espai de trobada, intercanvi d'experiències i de networking, pensat per a posar en contacte la comunitat universitària i els grups en residència entre si i amb la societat en general, s'organitzaran trimestralment breus xerrades inspiradores en un espai distès que convidi al networking entre els residents, la comunitat UPF i el sector socioeconòmic.

Abadia, Juan
Mentor
Projecte: Nelumbo

Cevallos, Ricardo
Mentor
Projecte: GoGreen

Daza, Vanesa
Mentora
Projecte: SomBCN

de Lucas, Gonzalo
Mentor
Projecte: Plató 3

Domínguez, Eva
Mentora
Projecte: The Hist

Guxens, Anna
Mentora
Projecte: Pong Fest

Jordà, Sergi
Mentor
Projecte: Performance Slowly Fading into Data

Martínez del Hoyo, Patricia
Mentora
Projecte: Economèdia

Mery, Sebastian
Productor
Projecte: Plató 3

Simó, Xavier
Mentor
Projectes: GoGreen / SomBCN