Comissió de selecció residents àrea Tallers:

  • Jordi Balló, president de la comissió de selecció i director del Departament de Comunicació
  • Anna Belchi, directora Campus del Poblenou
  • Sergi Torner, vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants
  • Vanesa Daza, vicerectora de Transfarència de Coneixement
  • Mireia Mata, cap del Programa Alumni UPF
  • Teresa Roigdinamitzadora dels projectes "En Residència" a l’Àrea Taller

Montserrat Fabregat, Assistent de Direcció del Campus del Poblenou