Comissió de selecció residents àrea Tallers:

  • Jordi Balló, president de la comissió de selecció i director del Departament de Comunicació
  • Anna Belchi, directora Campus del Poblenou
  • Manel Jiménez, vicerector de Transformació educativa, cultura i comunicació
  • Mireia Mata, cap del Programa Alumni UPF
  • Eulàlia de Nadal, vicerectora de Transfarència de Coneixement
  • Teresa Roigdinamitzadora dels projectes "En Residència" a l’Àrea Taller

Montserrat Fabregat, Assistent de Direcció del Campus del Poblenou