Comissió de selecció residents àrea Tallers:

  • Anna Belchi, directora Campus del Poblenou
  • Sergi Torner, vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants
  • Vanesa Daza, vicerectora de Transfarència de Coneixement
  • Jordi Balló, professor expert en les indústries creatives i culturals
  • Mireia Mata, cap del Programa Alumni UPF
  • Teresa Roig, dinamitzadora dels projectes "En Residència" a l’Àrea Taller

Montserrat Fabregat, Assistent de Direcció del Campus del Poblenou