Comissió de selecció residents àrea Tallers:

  • Jordi Balló, president de la comissió de selecció i director del Departament de Comunicació
  • Anna Belchi, directora Campus del Poblenou
  • Manel Jiménez, vicerector de Transformació educativa, cultura i comunicació
  • Teresa Roigdinamitzadora del projectes "En Residència" a l’Àrea Tallers
  • Anaís Tarragó, Directora General adjunta de la Fundació Universitat Pompeu Fabra


Montserrat Fabregat, Assistent de Direcció del Campus del Poblenou