L'administració electrònica és un model d'administració pública basat en l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l'Administració amb els ciutadans.

La introducció de les estratègies d'administració electrònica aporta molts beneficis en la millora de l'organització i el funcionament administratius, tant des del punt de vista intern com extern. A continuació es descriuen alguns dels aspectes més importants:

 • Beneficis en l'àmbit intern 
  • Millora de la imatge institucional de l'Administració
  • Millora del coneixement de les expectatives reals dels usuaris i la comunicació
  • Reducció del nombre d'errors en els documents que presenten els ciutadans
  • Augment de la productivitat de l'Administració
  • Un efecte a mitjà o a llarg termini: simplificació de l'estructura organitzativa
 • Beneficis en l'àmbit extern
  • Millora de l'ús del temps dels usuaris
  • Millora de l'atenció al públic
  • Millora de l'accés a la informació dels usuaris
  • Millora de la tramitació pel fet de reduir o eliminar el nombre de desplaçaments
  • Facilitat per als serveis personalitzats