La Plataforma d'Administració Electrònica (PAE) és l'eina de tramitació que utilitza el PAS de la Universitat, i el PDI que ocupin càrrecs acadèmics. La trobareu al Campus Global.

 

Els estudiants i la resta de membres del PDI no tenen accés a aquesta aplicació: si ets estudiant o PDI, pots presentar sol·licituds a través del catàleg de procediments-tràmits de la Seu Electrònica, aportar o signar documentació a través de la teva Carpeta Electrònica personal (en cas de procediments ja iniciats), o adreçar-te a les oficines de registre de la Universitat. 
Si ets estudiant o PDI i has estat dirigit a aquesta pàgina, consulta la Guia d'usuari de l'Administració Electrònica.

 

Necessiteu ajuda?

  • Si necessiteu suport en l'ús de la plataforma podeu fer una sol·licitud al CAU de la Unitat d'Administració Electrònica (UAE) o posar-vos en contacte per telèfon al 93 542 21 20. També us recomanem consultar la pàgina de manuals de formació.