El portal d'accés a l'administració de la UPF

 

Què hi podeu consultar?

  • Sol·licituds presentades: Relació de sol·licituds que heu presentat a la UPF.
  • Expedients: Els expedients administratius que la UPF té en tramitació, on sigueu interessats.
  • Notificacions i comunicacions: Relació de les notificacions i comunicacions que la UPF us ha fet.
  • Portafirmes: Els documents que la UPF us hagi enviat per signar i els ja signats.
  • Expedients amb accés: Els expedients administratius de la UPF als que se us hagi concedit accés.
  • Accés directe al catàleg de tràmits, portal de transparència, i altres recursos d’administració electrònica.

 

Què hi podeu fer?

  • Esmenar o presentar nova documentació per un expedient iniciat: Si la universitat us requereix documentació o si voleu presentar algun document addicional per un procediment que ja s’ha iniciat, ho podeu fer mitjançat el node Expedients i fer servir l’enllaç per aportar o esmenar documentació  (per exemple pagaments, justificants…).
  • Signar documentació: Si heu de signar electrònicament algun document emès per la UPF (per exemple, un contracte, un conveni, una declaració...) el trobareu al Portafirmes i el podreu signar en línia amb el vostre certificat electrònic. Com signar un document a la Carpeta Electrònica (PDF) (vídeo).

 

Accés

Per accedir a la vostra Carpeta Electrònica és imprescindible que us identifiqueu amb un certificat digital personal. Això és així per protegir les vostres dades i garantir la seguretat de la documentació de la Universitat.

 

Suport

Com aconseguir un certificat digital?: Sol·liciteu-lo al PIE o directament a la pàgina web d’IdCAT o IdCAT Mòbil*.

Suport tècnic per instal·lar i configurar certificats digitals: Consulteu la Guia BibTic o feu un CAU a Biblioteca i Informàtica.

La Carpeta Electrònica és una eina de la UPF administrada per l’Oficina d’Administració Electrònica (OAE) dins la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat. Qualsevol dubte o requeriment sobre aquest servei el podeu adreçar a aquesta oficina a través del CAU UPEQ.

 

* IdCAT Mòbil us permetrà identificar-vos per accedir a la Carpeta Electrònica, però no és vàlid per la signatura d'alguns documents com els contractes.