Sòc un estudiant, treballador o ciutadà i vull...

Presentar una nova sol·licitud, candidatura, etc. a la UPF. 

Molts procediments ja tenen els seus propis formularis de tràmit electrònic i convè utilitzar-los per tal que arribin automàticament al servei que ho gestiona amb la informació adequada.

--> Consulta el catàleg de procediments-tràmits.

Si no existeix un procediment específic, pots registrar la teva petició utilitzant el formulari d'Instància General electrònica, adreçant-la al servei o òrgan de la UPF que consideris.

 --> Presenta una instància general

 

Consultar si la UPF ha iniciat un expedient a partir de la meva sol·licitud i comprovar que s'està tramitant

Dins la Carpeta Electrònica, al node Expedients podràs veure quins expedients té la UPF on siguis interessat directe i el seu estat. També pots recuperar les sol·licituds presentades al node Sol·licituds presentades.

--> Accedeix a la teva Carpeta Electrònica.

 

Presentar nova documentació (per un expedient ja iniciat)

Dins la Carpeta Electrònica, al node Expedients podràs veure els expedients on siguis interessat directe. Si l'expedient no està finalitzat veuràs un enllaç que diu "Aportar nova documentació".

--> Accedeix a la teva Carpeta Electrònica.

Tingues en compte que tota la documentació serà validada abans de ser inclosa a l'expedient.

Si la UPF encara no té un expedient obert per aquest assumpte (o l'expedient ja ha estat finalitzat) ho hauràs de presentar com una nova sol·licitud. 

 

Signar un contracte o altra documentació acreditativa

Dins la Carpeta Electrònica, al node Portafirmes els treballadors de la UPF et posaràn tota aquella documentació que calgui signar de forma electrònica. Tingues en compte que per signar documentació important com contractes no tots els mecanismes d'identificació sòn vàlids (has de tenir un certificat de sigantura qualificat com IdCAT) 

--> Accedeix a la teva Carpeta Electrònica.

 

Sòc un càrrec acadèmic o treballador del PAS i vull...

Signar documents, resolucions i certificats oficials

El PAS i PDI amb càrrec acadèmic, ha d'utilitzar la signatura electrònica a través de l'aplicació PAE (Plataforma d'Administració Electrònica). Un cop tingueu un certificat de signatura qualificat (consultar amb la UAE si no el teniu) s'ha de configurar i entrar a la aplicació al node Portafirmes.

--> Consulta amb la UAE si ets un càrrec acadèmic.

 

Per qualsevol d'aquestes gestions virtuals amb la UPF cal identificar-se amb una identitat electrònica vàlida (idCAT, idCAT Mobil, Cl@ve o certificat electronic qualificat). Aconsegueix el teu idCAT adreçant-te a un PIE o informa't dels certificats qualificats vàlids a la UPF a la pàgina Identitat digital.