GENERAL

 • Manual complet del tramitador (PDF)
 • Tramitació i seguiment de la feina pendent (video)
 • Compartir expedients amb altres unitats (video)
 • Gestió documental (web) i codis de classificació d'expedients (v.3)

CREACIÓ D'EXPEDIENT (PDF)

 • Crear un expedient d'ofici (video)
 • Crear un expedient a partir d'un registre d'entrada (video)
 • Incorporar un registre d'entrada a un expedient ja existent (video)
 • Modificar dades d'un expedient (títol, codi de classificació, dades de l'interessat...) o donar-lo de baixa (vídeo)
 • Finalitzar un expedient (video).

  DOCUMENTS (PDF

 • Crear o annexar un documents dins un expedient (video).
 • Descarregar un document d'un expedient (video).
 • Instal·lació de GenBPM per treballar documents en entorn Mac (PDF)

  REASSIGNAR UNA UNITAT TRAMITADORA (PDF

 • Reassignar un Registre d'Entrada a una altra unitat si no en som els tramitadors (video).

SIGNATURA

  SIGNATURA I PORTAFIRMES (PDF)

 • Enviar a signar un document (video)
 • Signar documents a través de la PAE (video)
 • Signar documents amb Adobe Acrobat Reader DC (PDF)
 • Signar documents a la Carpeta Electrònica (PDF) (video)

CONFIGURAR UN CERTIFICAT DIGITAL PERSONAL

 • Windows: Descarregar i instal·lar un certificat electrònic (IdCatTCATP)
 • Windows: Configurar un certificat digital a la PAE (PDF / video)
 • Mac: Instal·lar i configurar un certificat digital per signar al Portafirmes PAE (utilitzant Autofirma) (PDF)
 • Mac: Instal·lar i configurar un certificat digital per signar a la Carpeta Electrònica (utilitzant Autofirma) (PDF)
 • Linux: Instal·lar i configurar un certificat digital per signar al Portafirmes PAE (a través d'Autofirma) (PDF)
 • Per altres sistems (Android, iOS) consultar la web de suport de l'AOC.

  VALIDACIÓ DE SIGNATURES (PDF)

NOTIFICACIONS

   NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA (PDF)

 • Crear una notificació i registrar-la de sortida (video)
 • Enviar una notificació electrònica un cop registrada (video)
 • Relacionar un registre de sortida amb un expedient (video)
 • Enviar un correu electrònic desde la PAE (video)

NUCLI I PERSONES

  PERSONES (PDF): Crear i modificar persones i adreces al Nucli.

 • Alta d'una persona que no és al Nucli (video)

ENTORN DE PROVES

Accés a l'ENTORN DE PROVES de la PAE

Disposeu d'un entorn de proves de la PAE per testejar o practicar les funcionalitats de la plataforma.

Podeu accedir-hi a través de l'enllaç del menú de nodes de la primera pestanya Avisos i Manuals.

Identificareu l'entorn de proves perque la capçalera superior és de color verd. Per més seguretat i evitar confusions, un cop dins l'entorn de proves assegureu-vos de tancar la finestra de l'entorn real de producció (capçalera grisa).

Un exemple de tramitació completa: Qui va matar en Kennedy?

 

 

Necessites ajuda?