5. des del campus

"Alguns dels imprescindibles"

min

Títol (i accés al catàleg):
Com per ordinació de les Corts generals del Principat de Cathalunya celebrades enla Ciutat de Barçalona per lo serenissimo rey don Ferrando p[ri]mer ... a XXXJ de agost any mil quatrecents tretze ... que los Vsatges de Barçalona e Co[n]stitucions de Cathalu[n]ya

Autor: Pere Miquel, impressor
Any de la impressió i lloc: 1495, Barcelona
Suport i llengua: llibre en paper, en català
Modalitat d’incorporació al fons: compra
Singularitat: és un incunable (llibre imprès abans del 1500) imprès a Barcelona el 1495, adquirit en els inicis de la UPF i que va ser acuradament restaurat l’any 1992
Contingut: recull la primera compilació de constitucions i altres drets de Catalunya, peça clau del iura propia català
Presència en exposicions bibliogràfiques: Exclòs de préstec

Galeria fotogràfica

Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1 Imprescindibles 1

 

Títol (i accés al catàleg):
Picasso : 347 gravures

Autor: Pablo Picasso
Any de publicació: 1968
Suport i llengua: llibre en paper, en francès
Modalitat d’incorporació al fons: donació dels marmessors del notari Raimon Noguera
Singularitat: Picasso va dedicar aquest exemplar al seu amic Raimon Noguera, notari català, en forma de dedicatòria autògrafa i dibuix
Contingut: és un llibre editat amb motiu de l’exposició de gravats que Picasso va fer l’any 1968 a la Sala Gaspar de Barcelona
Presència en exposicions bibliogràfiques: Exclòs de préstec

Galeria fotogràfica

imprescindibles 2 imprescindibles 2 imprescindibles 2 imprescindibles 2 imprescindibles 2 imprescindibles 2

 

Títol (i accés al catàleg): tàpies

Autor: Antoni Tàpies
Any de publicació i lloc: 1987, Barcelona
Suport i llengua: llibre en paper, en anglès
Modalitat d’incorporació al fons: donació de Raimon Noguera Guzmán
Singularitat: Tàpies va dedicar aquest exemplar al seu amic Raimon Noguera, notari català, en forma de dedicatòria autògrafa i dibuix
Contingut:  és un llibre editat amb motiu de l’exposició de Tàpies el 1987 a la Galeria Carles Taché de Barcelona

 

Galeria fotogràfica

Imprescindibles 3 Imprescindibles 3 Imprescindibles 3 Imprescindibles 3 Imprescindibles 3