Salta al contigut
 
 
 

L’ordenament jurídic i polític s’ha fixat en lleis que s’han recollit i sovint s’han hagut de revisar i recopilar en forma de grans volums impresos.

 

Les dues obres exhibides en aquest apartat presenten fidelment aquest origen i aquestes finalitats:


● Les Constitucions de Catalunya, impreses el 1495, són una compilació dels usatges i altres lleis de Catalunya, establertes per encàrrec de les Corts Catalanes celebrades el 1413 en el regnat de Ferran I.

● Edició del 1544 que recull, comenta i sistematitza amb índex els Usatges de Barcelona i altres lleis catalanes d’època medieval.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6- Les Constitucions de Catalunya

Incunable imprès a Barcelona el 1495. Exemplar restaurat l’any 1992. Recull la primera compilació de constitucions i altres drets de Catalunya, peça clau del iura propia català.

Adquirit a un particular.

 

 

Constitucions de Catalunya (1495). Com per ordinació de les Corts generals del Principat de Cathalunya celebrades enla Ciutat de Barçalona per lo serenissimo rey don Ferrando p[ri]mer ... a XXXJ de agost any mil quatrecents tretze ... que los Vsatges de Barçalona e Co[n]stitucions de Cathalu[n]ya. Barcelona : Pere Miquel, 20 febrer 1495

 

 

7- Els Usatges de Barcelona

Obra en gran format editada a Barcelona a meitat del segle XVI, que recull comentaris dels Usatges de Barcelona i altres fonts jurídiques catalanes medievals. L’escut de la ciutat de Barcelona de la portada és acolorit a mà.

Donació de Josep Maria Pons i Guri (1909-2005).

 

 

Antiquiores Barchinonensium leges quas vvlgvs Vsaticos appellat, cum comentariis supremorum iurisconsultoru[m] Iacobi a Mo[n]te Iudaico, Iacobi et Guielermi a Vallesicca & Iacobi Calicii... Impressum Barchinonae : per Karolum Amorosum ..., impensis ... mercatorum  Raphaelis Dauder & Iacobi Laceras vibliopolarum [sic] ..., VII mensis Aprilis 1544